Vid besök på begravningsbyrån går vi igenom följande:

•  Namn, personnummer, adress och dödsdag på den avlidne
•  Notera kontaktuppgifter på den som ordnar med begravningen
•  Om det skall vara kremation eller jordbegravning
•  Om begravningen skall vara kyrklig eller borgerlig
•  Tid och plats för begravningen
•  Ev. minnesstund
•  Annons/er

• Val av kista och ev. urna
• Blomsterarrangemang eller om det skall vara bårtäcke
• Solosång/er
• Ny grav eller befintlig gravplats
• Olika alternativ av gravsättning
• Finns önskemål ordnar vi program, tackkort m.m.
• Informera om bouppteckning eller ev. dödsboanmälan