Vid besök på begravningsbyrån går vi igenom följande:

•  Namn, personnummer, adress och dödsdag på den avlidne.
•  Noterar kontaktuppgifter på den som ordnar med begravningen
•  Om det skall vara kremation eller jordbegravning
•  Om begravningen skall vara kyrklig eller borgerlig
•  Tid och plats för begravningen
•  Annons/er
•  Val av kista och ev. urna

•  Blomsterarrangemang eller om det skall vara bårtäcke
•  Ev. minnesstund
•  Solosång/er
•  Ny grav eller befintlig gravplats
•  Olika alternativ av gravsättning
•  Finns önskemål ordnar vi program, tackkort m.m.
•  Informerar om bouppteckning eller ev. dödsboanmälan