Lämna anonym feedback

Vi uppskattar och tar åt oss av din feedback för att förbättra våra tjänster och omhändertagande. Du är varmt välkommen att lämna dina synpunkter på ditt möte med oss i formuläret.

All feedback är givetvis anonym. Tack för din medverkan!

Dela dina synpunkter

    Hur upplevde du vårt mottagande/vår tjänst? (*)

    Finns det något vi bör tänka extra på? (*)

    Hur kan vi underlätta för dig/er ännu mer? (*)

    Övriga kommentarer/feedback (*)

    Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.